Podróż

Ubezpieczenia turystyczne zwykle sprzedawane są w pakietach. W skład pakietu wchodzi kilka najważniejszych polis na każdą podróż. Warto wiedzieć, czemu służy i co obejmuje każde z nich.

KLZ – czyli koszty leczenia za granicą

Wyjątkowo istotna polisa w czasie podróży. Obejmuje wszystkie koszty  związane z leczeniem szpitalnym, leczeniem ambulatoryjnym oraz zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne koszty związane ze świadczeniem opieki medycznej. KLZ może także zawierać pomoc o charakterze assistance. Ponieważ koszty leczenia za granicą mogą być bardzo wysokie, zalecana suma ubezpieczenia dla polisy KLZ to minimum 100.000 euro (450 tys. zł).

OC – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jedna z najważniejszych polis dla każdego turysty. Obejmuje koszty szkód, które wyrządzimy przypadkowo osobom trzecim. Ubezpieczenie OC pokryje wysokie koszty leczenia osób trzecich, renty, zwrot zniszczonego mienia. Zalecana SU to minimum 150.000 euro (600 tys. zł).

Assistance

Cały zestaw ubezpieczeń, które zapewniają nam szeroką pomoc w razie nieszczęśliwego zdarzenia, np.: transport specjalistyczny z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, akcja ratunkowa, transport do miejsca zamieszkania, opieka nad dziećmi, koszty pobytu osób bliskich, pomoc w razie utraty dokumentów. Zalecana SU to 10.000 euro.

NNW – czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków

Polisa, dzięki której otrzymamy świadczenie za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia ma tu istotne znaczenie, ponieważ świadczenie jest zwykle szacowane jako % uszczerbku na zdrowiu i obliczane od SU. Dlatego aby wypłacone świadczenie rekompensowało nam cierpienie, wybierzmy wysoką SU na poziomie minimum 40.000 zł.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu

Obejmuje utratę bagażu i sprzętu oraz jego zniszczenie w wyniku wypadku lub działania żywiołów, także zagubienie przez przewoźnika. Kradzieży bagażu i sprzętu zwykle musi towarzyszyć rozbój, a zagubienie bagażu przez nieuwagę nie zostanie objęte ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia zależy od wartości naszego bagażu i sprzętu (sportowego, fotograficznego).

Ubezpieczenie od rezygnacji  z wyjazdu

Taka polisa pozwoli nam odzyskać całość poniesionych kosztów wyjazdu, gdy wystąpi zdarzenie, które uniemożliwia nam wyjazd na urlop. Pamiętajmy jednak, że lista zdarzeń jest opisana w OWU i są to zwykle: nagłe zachorowanie, ciężki wypadek, śmierć najbliższego członka rodziny, kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych do wyjazdu za granicę.

Jedno jest pewne – na bezpieczeństwie i komforcie naszego wyjazdu nie warto oszczędzać.