Auto

Zasady zawierania umowy ubezpieczenia OC

 1. Ubezpieczenie OC kupujemy najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
 2. Polisę OC zawieramy najczęściej na 12 miesięcy.
 3. W ubezpieczeniu OC główną zasadą jest nieprzerwany czas ubezpieczenia pomiędzy polisami.
 4. OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok.
 5. Każdy zarejestrowany pojazd (nawet nieużywany) musi mieć ubezpieczenie OC.
 6. Polisę OC można kupić zawsze - bez względu na wiek pojazdu.
 7. Możesz odstąpić od umowy OC pojazdu w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon.
 8. Gdzie szukać zasad - Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK,  Kodeks Cywilny art. 444-447 oraz 805-834, Ustawa o prawach konsumenta art. 40.

Ubezpieczenie OC pojazdów - co warto wiedzieć

 1. Ubezpieczenie OC samochodu (pojazdu) to ubezpieczenie obowiązkowe. Za jego brak grozi kara finansowa.
 2. Polisa OC pokryje wysokie koszty szkody, którą spowodujesz z własnej winy, korzystając z pojazdu, ale tylko szkody wobec osób trzecich oraz ich mienia.
 3. Ubezpieczenie OC ochroni Twoich pasażerów, nawet gdy jesteś winny zdarzenia.
 4. Polisa OC gwarantuje opłacenie kosztów szkody do 5 mln euro w przypadku narażenia zdrowia i życia poszkodowanego (leczenie, renta) oraz do 1 mln euro dla szkód w mieniu (naprawa samochodu, uszkodzonego domu, czy ogrodzenia).
 5. Polisa OC to za mało, by opłacić własne szkody, które powstaną z Twojej winy. Dodatkową ochronę kierowcy zapewni ubezpieczenie Autocasco (AC) oraz ubezpieczenie NNW.
 6. OC obejmuje szkody wyrządzone podczas ruchu pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku oraz zatrzymania i postoju.
 7. OC pojazdu chroni każdego kierowcę, który prowadzi ubezpieczony pojazd.
 8. Twoje ubezpieczenie OC chroni Cię także w podróży za granicą.

Jakie pojazdy muszą mieć ubezpieczenie OC

 1. samochód
 2. motocykl (motor)
 3. skuter
 4. motorower
 5. przyczepa (kempingowa, transportowa)
 6. pojazd wolnobieżny (z własnym silnikiem - rozwijający prędkość do 25km/h) np. quad
 7. ciągnik rolniczy

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, obciąży Cię wysokimi kosztami.

 1. Zapłacisz nawet 5200 zł kary za brak polisy OC dla samochodu osobowego i nawet 7800 zł kary w przypadku pojazdu ciężarowego. Karę wymierza UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
 2. Jeśli korzystasz z pojazdu bez ubezpieczenia OC i wyrządzisz innej osobie szkodę, pokryjesz koszty wypłaconego odszkodowania. UFG zastosuje wobec Ciebie regres i będzie prowadziło windykację odszkodowania z Twoich dochodów.
 3. Jeśli patrol policji stwierdzi brak ważnej polisy OC Twojego pojazdu, odholuje pojazd na parking na Twój koszt i ukarze Cię mandatem. Policja skieruje także sprawę do UFG, który nałoży na Ciebie karę (patrz pkt 1).

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdu

Z zalet ubezpieczenia OC korzystamy w dwóch przypadkach:

 1. gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia - nasze OC pokrywa wyrządzone szkody

Jako sprawcy zdarzenia nie bierzemy udziału w likwidacji szkody z naszej polisy. Nasze TU zajmuje się wypłatą odszkodowania dla ofiar zdarzenia.

 1. gdy jesteśmy poszkodowani w zdarzeniu przez innego kierowcę

W tej sytuacji bierzemy czynny udział w likwidacji szkody z OC sprawcy. Możemy także wybrać BLS i wykorzystać nasze własne OC do wypłaty odszkodowania.

 

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC możesz wypowiedzieć, gdy:

 1. zbliża się koniec ważności Twojej polisy OC i chcesz kupić ubezpieczenie OC u innego Ubezpieczyciela
  (najpóźniej 1 dzień przed końcem polisy musisz złożyć wypowiedzenie OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym - osobiście w oddziale TU lub u Agenta, listownie lub drogą mailową)
 2. kupiłeś używany pojazd
  masz prawo zrezygnować z ubezpieczenia OC, które nabyłeś wraz z pojazdem i kupić nową polisę OC
 3. dokonujesz wyrejestrowania pojazdu
 4. kupiłeś nową polisę OC, ale poprzednie ubezpieczenie przedłużyło się automatycznie

 

Kiedy mogę kupić krótkoterminowe OC

W przypadkach określonych w ustawie można wykupić OC pojazdu na okres krótszy niż 12 miesięcy, ale minimum 30 dni.
Takie krótkoterminowe OC jest możliwe, gdy pojazd jest:

 1. zarejestrowany na stałe (w ramach działalności tzw. komisu samochodowego)
 2. zarejestrowany czasowo
 3. zarejestrowany za granicą, jeżeli porusza się na terenie RP
 4. jest pojazdem wolnobieżnym (okres polisy to minimum 3 m-ce)
 5. jest pojazdem historycznym

OC za granicą - czyli Zielona Karta

 1. Ubezpieczenie OC jest niezbędne, gdy korzystamy z naszego pojazdu poza granicami Polski.
 2. Nasza polisa OC jest akceptowana przez kraje: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 3. W innych państwach konieczne jest posiadanie certyfikatu Zielona Karta, który otrzymamy bezpłatnie w naszym TU. Zielona Karta obowiązuje w krajach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i  Ukraina.
 4. Jeśli zapomnimy o Zielonej Karcie, przy przekraczaniu granicy będziemy zmuszeni do wykupienia kosztownego ubezpieczenia granicznego.

BLS - Bezpośrednia Likwidacja Szkód w OC

 1. BLS to możliwość wykorzystania naszego OC pojazdu do likwidacji szkody majątkowej, którą wyrządził nam inny kierowca
 2. dzięki BLS nie jesteśmy skazani na to, jakiego Ubezpieczyciela wybrał sprawca naszej szkody
 3. szkodę zgłaszamy w naszym TU i czekamy na wypłatę odszkodowania (max 30 dni)
 4. nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci się do Ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania z OC sprawcy
 5. nie możemy skorzystać z BLS, jeśli w wypadku ucierpiało zdrowie i życie ludzi, gdy w zdarzeniu brały udział więcej niż dwa pojazdy, gdy rozmiar szkody przekracza 30 tys. zł

Co ma wpływ na cenę ubezpieczenia OC

Zasady ubezpieczenia OC pojazdów określa ustawa, ale sposób wyliczenia składki OC zależy tylko od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Celem TU jest obniżenie własnego ryzyka, dlatego "bezpieczny" kierowca i pojazd, to niższa składka OC.
Zasady obliczania wysokości składki w każdym TU zatwierdza KNF.
Najważniejsze informacje przy kalkulacji składki OC to:

 1. historia ubezpieczeniowa posiadacza pojazdu – czyli popularne zniżki i zwyżki za bezszkodową jazdę
 2. wiek posiadacza pojazdu i osób, które będą korzystać z pojazdu – im młodsza osoba, tym wyższa cena polisy (ze względu na ryzyko małych umiejętności i brawury)
 3. staż kierowcy – im krócej mamy prawo jazdy, tym wyższa składka OC
 4. miejsce rejestracji pojazdu – im większe miasto, tym większe ryzyko wypadku i wyższa cena OC
 5. wiek pojazdu – im starszy pojazd, tym wyższa składka
 6. marka pojazdu – szczególnie sportowe, szybkie modele pojazdów mają wyższą składkę OC
 7. sposób użytkowania pojazdu – pojazd używany w firmie, w wyścigach, pokazach kaskaderskich będzie miał wyższą składkę OC
 8. ubezpieczenia wykupione dodatkowo – szeroka ochrona oznacza dodatkowe zniżki od TU
 9. płatność za polisę – płatność w kilku ratach podnosi składkę OC