Auto

Jakie ubezpieczenia możemy wybrać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo na drodze?

Ubezpieczenia obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego zarejestrowanego pojazdu.

OC - Odpowiedzialność Cywilna kierowcy pojazdu

Polisa OC chroni kierowcę pojazdu przed kosztami szkód, które wyrządzi innym osobom. Zasady zawierania ubezpieczenia OC pojazdu określa ustawa, dlatego ubezpieczeni powinni mieć jednakowe prawa i obowiązki w każdym TU.

Ubezpieczenia dobrowolne

Ubezpieczenia dobrowolne chronią życie i zdrowie kierowcy oraz jego pojazd.  Polisy dobrowolne zapewniają nam ochronę, nawet gdy jesteśmy winni zdarzenia.
Zasady ubezpieczenia ustala dowolnie każdy Ubezpieczyciel i zapisuje je w OWU. Zanim wybierzemy naszą polisę, musimy sprawdzić warunki ubezpieczenia (OWU).

Autocasco (AC)

Ochrona dla pojazdu od zniszczeń i kradzieży. Autocasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy:

  1. sami doprowadziliśmy do uszkodzenia
  2. nie można ustalić sprawcy uszkodzenia
  3. szkoda powstała w wyniku działania sił przyrody

NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ochrona zdrowia i życia kierowcy i pasażerów. Szczególnie ważna polisa dla kierowcy pojazdu, gdy jest winny zdarzenia. Tylko NNW zapewni wypłatę świadczenia za uszczerbek na zdrowiu.

Assistance auto

Pomoc w przypadku awarii pojazdu, którą otrzymamy na miejscu zdarzenia. W całej Polsce oraz za granicą (zależy od wariantu).

Ubezpieczenia dodatkowe

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne, które częściowo chronią kierowcę i pojazd:

  1. ubezpieczenie szyb
  2. ubezpieczenie opon
  3. ubezpieczenie kluczyków
  4. Informacja Prawna i Ochrona Prawna