Dom i mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania i ubezpieczenie domu - co warto wiedzieć

 1. Ubezpieczenie domu to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni nasz dom lub mieszkanie.
 2. Ochrona z ubezpieczenia obejmuje szkody w częściach budynku oraz jego wyposażeniu.
 3. Ubezpieczenie obejmuje zniszczenia i straty na skutek działania żywiołów, nagłych zdarzeń, wandalizmu, kradzieży.
 4. W ramach ubezpieczenia domu możemy ubezpieczyć także zabudowania wokół naszej nieruchomości - tzw. mała architektura i budynki gospodarcze.
 5. W ramach ubezpieczenia mieszkania możemy ubezpieczyć nasz garaż w tym samym budynku.
 6. Ochrona z ubezpieczenia domu to połączenie rodzaju ubezpieczonego majątku oraz źródła zniszczenia lub straty.
 7. Możemy także ubezpieczyć dom w budowie i dom letniskowy.
 8. Jeśli spłacamy kredyt za nasz dom lub mieszkanie - ubezpieczenie staje się obowiązkowe (zgodnie z umową kredytu).

Zasady zawierania umowy ubezpieczenia mieszkania i domu

 1. Ubezpieczenie zawieramy zwykle na 12 miesięcy bez konieczności wypowiedzenia.
 2. Każde TU dowolnie ustala zasady ubezpieczenia w swoich OWU. Dlatego to ważne, by dokładnie czytać warunki umowy i pytać doradcę o szczegóły polisy.
 3. Kupując ubezpieczenie domu, podajemy wartość naszego majątku oraz rodzaje zdarzeń, od których chcemy się ubezpieczyć.
 4. Sprawdzajmy dokładnie, jaką ochronę otrzymujemy w zamian za wpłaconą składkę, aby uniknąć rozczarowań przy szkodzie.
 5. Możesz odstąpić od ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia, jeśli kupiłeś polisę przez internet lub telefon.
 6. Jeśli kupiłeś ubezpieczenie bezpośrednio u Agenta, możesz odstąpić od umowy w terminie 30 dni tylko dla polisy z okresem dłuższym niż 6 m-cy. (dla firm termin wynosi 7 dni).
 7. Gdzie szukać zasad - OWU do polisy, Kodeks Cywilny art. 805-834 oraz Ustawa o prawach konsumenta art. 40.

Co możemy ubezpieczyć w domu i mieszkaniu

Ubezpieczenie może objąć wiele elementów naszej nieruchomości.
Ubezpieczyciele zwykle łączą różne części naszych domów i mieszkań w grupy i ubezpieczają każdą z grup w całości.
Oto najważniejsze z grup:

 1. mury - czyli ściany zewnętrzne, ściany działowe, tynki, elewacje, izolacje, dach
 2. mienie stałe - czyli zamontowane trwale meble, wyposażenie łazienki, parkiety, schody, okna i drzwi, kominki, rolety, instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje alarmowe, grzejniki, piece grzewcze
 3. mienie ruchome - czyli całość wyposażenia domu, którą można przenieść - sprzęt rtv i agd, odzież, biżuteria, sprzęt turystyczny i sportowy, wyposażenie kuchni, żywność, meble ruchome, dekoracje, zwierzęta domowe, wartości pieniężne, sprzęt komputerowy, fotograficzny, muzyczny, książki, płyty muzyczne i wiele innych
 4. mała architektura i budynki gospodarcze - altany, ogrodzenie, garaż wolnostojący, lampy ogrodowe, oczka wodne

Dodatkowe możliwości:

 1. elementy szklane - szyby, lustra, luksfery, dekoracje szklane - od zwykłego, codziennego stłuczenia niezależnie od innych poważnych zdarzeń
 2. inne np. anteny satelitarne, dzieła sztuki oraz antyki - w zależności od oferty TU
 3. wyjątkowo - podręczna torba od rozboju, gdy przebywamy poza domem

Ubezpieczając dom i mieszkanie wybieramy całe grupy elementów do ubezpieczenia. To ułatwia nam podjęcie decyzji i lepiej nas zabezpiecza. Ważną częścią zakupu ubezpieczenia jest podanie wartości grup do ubezpieczenia. Jeśli nie chcemy ubezpieczać całej grupy, możemy podać niższą wartość do polisy.


Od jakich zdarzeń możemy ubezpieczyć dom i mieszkanie

Najważniejsze zdarzenia, od których możemy ubezpieczyć nasz dom i mieszkanie:

 1. pożar
 2. kradzież z włamaniem i rozbojem (często za dopłatą)
 3. powódź (często za dopłatą) - ochrona rozpoczyna się z opóźnieniem (np. 30 dni)
 4. przepięcia (często za dopłatą)
 5. wandalizm/dewastacja
 6. zalanie (z własnej winy lub przez osoby trzecie)
 7. uderzenie pioruna
 8. opad/deszcz nawalny
 9. huragan
 10. grad
 11. wybuch/eksplozja
 12. lawina
 13. napór śniegu
 14. osunięcie ziemi
 15. trzęsienie ziemi
 16. dym i sadza
 17. uderzenie pojazdu
 18. upadek drzewa lub masztu
 19. akcja ratownicza
 20. upadek statku powietrznego (samolot, śmigłowiec, paralotnia)

Pamiętajmy, że każde TU może mieć inne definicje dla zdarzeń ubezpieczeniowych. Huragan, opad, czy deszcz nawalny mogą mieć różne znaczenie w każdym TU. Dlatego czytajmy dokładnie OWU swojej polisy.


Co wpływa na cenę ubezpieczenia mieszkania i domu

Cena ubezpieczenia zależy głównie od zakresu wybranej ochrony oraz wartości naszego majątku.
Co ma znaczenie:

 1. jakie części domu i mieszkania ubezpieczamy - mury, mienie stałe, mienie ruchome i inne
 2. od czego się ubezpieczamy - pożar, powódź, kradzież, przepięcia i inne
 3. jaka jest wartość naszego majątku - jaką wartość zabudowań i wyposażenia chcemy ubezpieczyć
 4. sposób obliczania odszkodowania - wartość rzeczywista, czy wartość odtworzeniowa
 5. cechy - materiały użyte do budowy, rok budowy, piętro (dla mieszkania)

Dodatkowo:

 1. jakie zabezpieczenia ma nasz dom i mieszkanie - drzwi i rolety antywłamaniowe, alarm, ochrona osiedla lub domu (dzięki nim składka będzie niższa)
 2. czy kupujemy inne ubezpieczenia w tym samym TU (np. samochodu) - otrzymamy zniżkę
 3. czy kupujemy dodatkowe ubezpieczenia do mieszkania i domu - Home Assistance, OC w życiu prywatnym
 4. specjalne zniżki od TU lub Agenta - np. za kontynuację ubezpieczenia

Jakie korzyści daje ubezpieczenie mieszkania i domu

 1. Polisa ubezpieczeniowa domu lub mieszkania zapewnia nam ochronę najważniejszej części naszego majątku.
 2. Dzięki ubezpieczeniu domu lub mieszkania możemy odbudować to, co straciliśmy w wyniku pożaru, powodzi, kradzieży.
 3. Dobrze dobrane ubezpieczenie domu lub mieszkania podnosi nasz komfort życia.

Wartość odtworzeniowa, a wartość rzeczywista

Bardzo ważna część ubezpieczenia mieszkania i domu to sposób obliczania naszego odszkodowania, który zastosuje Ubezpieczyciel. Mamy do wyboru 2 możliwości:

 • wartość odtworzeniowa - kwota odszkodowania ma zapewnić przywrócenie naszego utraconego/zniszczonego majątku do stanu nowego

(w skrócie: kwota odszkodowania pozwala nam odkupić wszystkie utracone lub zniszczone części majątku - kupujemy więc elementy nowe, podobnego rodzaju i nie gorszej jakości)

 • wartość rzeczywista - kwota odszkodowania jest obniżona - uwzględnia stopień zużycia majątku i spadek jego wartości

(w skrócie: odszkodowanie będzie obliczone w wartości nowej/rynkowej, a następnie obniżone o amortyzację, czyli zużycie utraconego majątku ze względu na jego wiek) w OWU znajdziesz informacje o stawce amortyzacji.


Ubezpieczenie domu w budowie

Możemy ubezpieczyć budowę naszego domu od wielu zdarzeń, zapewniając ochronę mienia w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Takie ubezpieczenie ma w ofercie większość Ubezpieczycieli majątkowych.
Budowa oznacza: budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę nieruchomości.

Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje zwykle:

 1. dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami
 2. mienie ruchome związane z budową
 3. budynek gospodarczy lub obiekt małej architektury w trakcie budowy

Pamiętajmy, że Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie będące własnością Ubezpieczonego lub do którego posiada on odpowiedni tytuł prawny.

A więc wykonawcy, którzy realizują budowę naszego domu muszą ubezpieczyć swój sprzęt indywidualnie.