Życie

Jakie ubezpieczenia możemy wybrać dla ochrony naszego zdrowia i życia?

Podstawowe ubezpieczenie na życie - chroni bliskich na wypadek naszej śmierci - zapewnia naszym bliskim wypłatę świadczenia pieniężnego.

Ubezpieczenia dodatkowe - uzupełniają ubezpieczenie na życie i chronią nas przed skutkami poważnych chorób - zapewniają wypłatę świadczenia.

Ubezpieczenia na życie + oszczędności  - chronią naszych bliskich na wypadek naszej śmierci poprzez wypłatę świadczenia oraz zapewniają nam wypłatę pieniędzy, gdy bezpiecznie przeżyjemy okres polisy.

Ubezpieczenia zdrowotne  - chronią nas od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zapewniają opiekę medyczną.

Podstawowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci.

Ubezpieczenia dodatkowe

Poważne zachorowanie

Wypłata sumy ubezpieczenia za poważne zachorowanie - zawał, nowotwór, udar, śpiączka i inne

Choroby nowotworowe

Wypłata nawet 150% sumy ubezpieczenia w przypadku diagnozy nowotworu, konieczności leczenia i rehabilitacji.

Leczenie szpitalne

Świadczenie za pobyt w szpitalu.

Inwalidztwo

Wypłata sumy ubezpieczenia za trwałe inwalidztwo.

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie na życie i zdrowotne

Kompleksowe ubezpieczenie życia, zdrowia, rodziny - dla pracowników firm.

Życie i oszczędności

Polisa ze zwrotem

Ochrona życia oraz zwrot wpłaconych składek na koniec okresu polisy.

Polisa z funduszem kapitałowym

Ochrona życia oraz inwestycja wpłaconych środków własnych.

Polisa na dożycie

Wypłata "premii" za dożycie do końca polisy lub określonego wieku.

Polisolokata

Ochrona życia oraz bezpieczna lokata wpłaconych środków własnych.

Polisa posagowa

Ochrona życia + inwestycja środków na przyszłość dzieci.

Ubezpieczenia zdrowotne

NNW

Świadczenie za utratę zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za śmierć, zwrot kosztów leczenia i inne.

Pakiety medyczne

Bieżąca opieka medyczna i dostęp do prywatnej służby zdrowia.