Obowiązkowe OC zawodowe

Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Dotyczy to m.in:

  1. OC zarządcy nieruchomości
  2. OC adwokatów, radców prawnych, notariuszy
  3. OC rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami
  4. OC biura rachunkowego
  5. OC doradcy podatkowego
  6. OC architektów i inżynierów budownictwa
  7. OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
  8. OC z tytułu wykonania czynności agencyjnych i brokerskich
  9. OC zarządcy nieruchomości

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest jednakowy we wszystkich towarzystwach, ponieważ pokrywa się z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro.
Każdy, kto chciałby rozszerzyć swoją ochronę i zwiększyć sumy gwarancyjne powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dobrowolnym. Posiadam szeroką ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Co więcej także osoby wykonujące zawody medyczne – ratownicy medyczni czy rehabilitanci, ale nie posiadające statusu podmiotu leczniczego również uzyskają ochronę.
Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC. Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich podopiecznych. Łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której dzieci na przerwie szkolnej biegają po korytarzu, aż w końcu któreś dziecko robi sobie krzywdę i nauczyciel dyżurujący oskarżony zostaje o sprawowanie nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.